289 ogledov

Evidenca prijav nezgod pri delu

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, ter vsako kolektivno nezgodo. Evidenca vsebuje podatke v nezgodi udeleženega delavca (ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oziroma datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, dejavnost v času nezgode, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, vrsta poškodbe, materialni povzročitelj nezgode, oblika in način poškodbe, poškodovani del telesa, nudenje prve pomoči), podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka in število delavcev), podatke o nezgodi (skupno število delavcev, udeleženih v nezgodi, datum prijave in datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, kraj nezgode, delovno okolje, delovni proces, vzrok in kratek opis nezgode), podatke o prijavitelju (ime in priimek ter telefon, delovno mesto, ime in priimek odgovorne osebe delodajalca). Inšpektorat Republike Slovenije za delo kot upravljavec evidence obdeluje podatke iz evidence prijav zaradi spremljanja in analiziranja vzrokov nezgod s smrtnim izidom, nezgod, zaradi katerih je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dneve, in kolektivnih nezgod, zaradi načrtovanja politike preprečevanja nezgod in bolezni ter zaradi statističnih namenov. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Inšpektorat za delo ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 28/01/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-delo/
Naslov URL http://www.id.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka