197 ogledov

Evidenca prijavljenih in vpisanih novincev v srednje šole

Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče ter predhodno pridobljeno izobrazbo. Poleg teh podatkov evidenca vsebuje tudi podatke o starših (ime in priimek, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je prijavljeni kandidat končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, podatke o prvem tujem jeziku, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, podatke o ponavljanju letnika, podatke o preusmeritvi v drug program, podatke o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave, o programu, na katerega se kandidat prijavlja. (86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 42. člen Zakona o gimnazijah) Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “MIZŠ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 02/02/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/
Naslov URL http://www.mizs.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka