351 ogledov

Evidenca pripadnikov Civilne zaščite ter državljanov, ki prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči

Evidenca zagotavlja ažurnost priprav Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (prva alineja prvega odstavka 32. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami), ter organiziranje in usposabljanje potrebnega števila reševalcev iz vode oziroma reševalnih služb (drugi odstavek 34. člena Zakona o varstvu pred utopitvami). Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (2)

html
Uprava RS za zaščito in reševanje
html
Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 27. 10. 2017
Ključne besede civilna zaščita, pomoč, reševanje
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-2183, 1993-01-2577 , 2000-01-2065
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)
Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.