Evidenca pripadnikov občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči Skupne občinske uprave občin Dolenjske

Za potrebe razporeditve pripadnikov sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) ter ukinitve njihovih razporedov pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Novo mesto, se vodijo evidence z osebnimi podatki pripadnikov. Podatki se pridobivajo s pomočjo evidenčnih listov, katere izpolnijo pripadniki sami. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Mestna občina Novo mesto

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 05. 2022
Posodobljeno na OPSI 09. 06. 2022
Ključne besede Zaščita, civilna zaščita, pomoč, požarna varnost, reševanje
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-2183, 2009-01-1929
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)
Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Občina osnovne podatke o pripadnikih občinskega sistema ZRP posreduje URSZR, Izpostava Novo mesto

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.