Evidenca razglašenih kulturnih spomenikov (lokalnega in državnega pomena) Mestne občine Novo mesto

Evidenca razglašenih kulturnih spomenikov lokalnega pomena vodita MONM in ZVKD, OE Novo mesto, kulturne spomenike državnega pomena pa Ministrstvo za kulturo. Kulturni spomeniki lokalnega pomena v MONM so evidentirani in popisani v okviru Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju MONM. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Kulturni spomeniki MONM

Dodatne povezave (1)

html
Mestna občina Novo mesto

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 03. 2022
Posodobljeno na OPSI 16. 06. 2022
Ključne besede kultura, kulturni spomeniki, spomeniki
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg in 3/22-Zdeb), Zakon o varstvu kulturne dediščine (16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 111/13, 32/16 in 21/18-Znorg), Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju MONM.
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-4807, 2008-01-0485
Pravna podlaga - nazivi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.