Evidenca ROKO o radioaktivnosti v okolju

Evidenca ROKO o radioaktivnosti v okolju vsebuje podatke o meritvah okoljskih vzorcev, ki se vsako leto v sklopu monitoringa okolja in obratovalnih monitoringov jedrskih in sevalnih objektov izvajajo v pooblaščenih laboratorijih. Zapisi o posameznih meritvah vsebujejo: - ime lokacije, - vrsto vzorca, - identificirani radionuklid, - vrednost parametra z napako, - monitoring, v sklopu katerega je meritev izvedena, - časovno opredelitev meritve in - izvajalca meritev. Podatki so shranjeni v relacijski bazi na Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. Podatki so na voljo javnosti na spletni strani. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 20. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 20. 08. 2019
Ključne besede radioaktivnost v okolju
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-3698, 2018-01-1150
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.