Evidenca štipendistov, ki prejemajo državno štipendijo

Do državne štipendije so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo druge pogoje po zakonu, ki ureja štipendiranje, in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 64 % neto povprečne plače na osebo v istem obdobju. Osnovna državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša: Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače Osnovna višina v eurih 1 do 30 % 190 2 nad 30 % do 36 % 160 3 nad 36 % do 42 % 130 4 nad 42 % do 53 % 100 5 nad 53 % do 64 % 70 Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

docx
opis datoteke Vsebina_evidence_o_stipendistih

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 26. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 15. 02. 2018
Ključne besede državna štipendija
Področje Sociala in zaposlovanje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2007-01-3157, 2010-01-3387
Pravna podlaga - nazivi Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.