Evidenca trenutnih meritev radioaktivnosti v okolju mreže za zgodnje obveščanje

Evidenca trenutnih meritev radioaktivnosti v okolju mreže za zgodnje obveščanje vsebuje podatke o vseh avtomatskih meritvah, ki potekajo na področju Republike Slovenije in se zbirajo v centralni evidenci na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost. Vodi se seznam vseh lokacij, na katerih potekajo meritve, in vsebuje: - ime lokacije, - GPS koordinate in - vrsto meritev (hitrost doze sevanja gama, koncentracija aktivnosti v zraku, površinska koncentracija aktivnosti, meteorološki parametri). Zapisi o posameznih meritvah vsebujejo: - ime lokacije, - časovno opredelitev meritve, - vrsto in vrednost merjenega parametra. Podatki so shranjeni v bazi na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost. Podatki so na voljo javnosti na spletni strani. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Meritve radioaktivnosti

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 20. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 20. 08. 2019
Ključne besede meritve radioaktivnosti
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-3698, 2018-01-1150
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.