Evidenca udeležencev izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje

Javna agencija RS za varnost prometa izvaja izobraževanja in dodatna usposabljanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime udeleženca, stalno oziroma začasno prebivališče, EMŠO, datum vključitve v program izobraževanja ali dodatnega usposabljanja, datum opravljanja izpita, številko potrdila o opravljenem programu izobraževanja ali dodatnem usposabljanju. Podatki o osebnih imenih udeležencev so javni in so objavljeni v registru šol vožnje. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Javna agencija za varnost prometa

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 07. 2017
Posodobljeno na OPSI 08. 01. 2018
Ključne besede cestnoprometni predpisi, usposabljanje učiteljev, usposabljanje za vodenje
Področje Promet in infrastruktura
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-3686
Pravna podlaga - nazivi Zakon o voznikih (ZVoz-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.