Evidenca varnostnega preverjanja tujih državljanov

V kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem objektu ali območju in vitalnem objektu ali območju jedrskega objekta lahko delajo samo osebe in tuji državljani, ki izpolnjujejo splošne pogoje, določene z zakonom in splošnimi akti delodajalca, in za katere ne obstajajo varnostni zadržki. Varnostni zadržki se ugotavljajo z varnostnim preverjanjem. Varnostno preverjanje tujih državljanov izvaja Ministrstvo za notranje zadeve in sicer pred začetkom dela v območju, objektu ali prostoru iz prejšnjega odstavka ali pri prevozu jedrskih snovi, nato pa vsakih pet let, dokler opravlja dela v tem objektu ali pri prevozu. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

docx
Evidenca varnostnega preverjanja tujih državljanov

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 12. 02. 2021
Posodobljeno na OPSI 10. 03. 2021
Ključne besede Direktiva Sveta/Euratom, ionizirajoče sevanje, mednarodni odnosi, varnostno preverjanje, varstvo okolja
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (SOP: 2017-01-3698)
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.