281 ogledov
Všečkaj

Evidenca volilne pravice

Evidenca volilne pravice se vodi in vzdržuje za namen izvajanja volitev in glasovanj skladno z volilno zakonodajo (volitve v Državni zbor, volitve predsednika republike, lokalne volitve, volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, izvedba referendumov) in hkrati zagotavlja možnost podpor volivcev pri uveljavljanju referendumske in ljudske iniciative. Evidenca volilne pravice je podlaga za izdelavo volilnih imenikov, vpisovanje posebnih načinov uresničevanja volilne pravice in izdajo volilnih kart. V evidenci volilne pravice se obdelujejo podatki o: –osebnem imenu; –EMŠU, datumu rojstva in spolu; –državljanstvu; –stalnem prebivališču oziroma za državljane Evropske unije tudi začasnem prebivališču; –odvzemu volilne pravice oziroma omejitvah pri uresničevanju volilne pravice; –volilni pravici državljana Evropske unije in njenem prenehanju; –prenehanju volilne pravice državljana Republike Slovenije za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji; –volilni pravici državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti; –volilni pravici državljanov Republike Slovenije, pripadnikov romske skupnosti; Poleg osebnih podatkov pa se v evidenci volilne pravice vodijo tudi podatki o: –naslovu za uresničevanje volilne pravice; –potrdilu o prijavi prebivanja oziroma dovoljenju za stalno prebivanje; –načinu uresničevanja volilne pravice; –datumu izdaje in vrsti izdane volilne karte; –naslovu za pošiljanje volilne karte; –neuspešno vročeni volilni karti, poslani po pošti v tujino –podporah volivcev skladno z 16. b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS št. 26/07 uradno prečiščeno besedilo) –podporah volivcev kandidaturam skladno z Zakonom o lokalnih volitvah, Zakonom o volitvah predsednika in Zakonom o volitvah v Državni zbor. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 03. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede politika, volilni postopek in glasovanje
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2525
Pravna podlaga - nazivi Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1 (povezava na IP:https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=830&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=012720395e88daf5067fe6f5fe6deedc)

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.