Evidenca vstopov obiskovalcev v občinske poslovne prostore Mestne občine Novo mesto

Evidenca vsebuje osebno ime vsakega obiskovalca, datum ter čas vstopa v občinske prostore (Seidlova cesta 1 in Glavni trg 7). Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Mestna občina Novo mesto

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 02. 2022
Posodobljeno na OPSI 16. 06. 2022
Ključne besede obiskovalec, občina, poslovni prostori, stranka
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Mestni občini Novo mesto in SOU OD
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-3836
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 2007
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.