Evidenca zapadlih, neplačanih terjatev, ki jo vodi Zdravstveni inšpektorat RS

Evidenca vsebuje podatke o zapadlih, neplačanih terjatvah (globe, sodne takse, stroški postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka) iz prekrškovnih zadev, ki so skladni z določili 9. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, s spremembami) Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Zdravstveni inšpektorat”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 24/02/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/zdravstveni-inspektorat/
Naslov URL http://www.zi.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka