Evidenca zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) iz pristojnosti Mestne občine Novo mesto

Evidenca vsebuje naziv subjekta - zavezanca in njegov sedež, matično in davčno številko ter status subjekta. Evidenca je namenjena informiranju o zavezancih za informacije javnega značaja, torej tistih subjektih, ki morajo delovati skladno z navedenim zakonom. S klikom na vsak posamezen subjekt, ki je zavezanec po ZDIJZ, uporabnik pridobi osnovne podatke o zavezancu, pravnih podlagah, na podlagi katerih je zavezanec vpisan v register, in izbrisanih pravnih podlagah, deležih pravnih oseb javnega prava v kapitalu zavezanca, njegovih zastopnikih in članih nadzornega organa zavezanca. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

Dodatne povezave (1)

html
Mestna občina Novo mesto

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 02. 2022
Posodobljeno na OPSI 08. 03. 2022
Ključne besede Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, informacije javnega značaja, register zavezancev, zavezanci
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke DIREKTIVA (EU) 2019/1024 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1024
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0900, 2016-01-0994
Pravna podlaga - nazivi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.