1146 ogledov
Všečkaj

Zbirka podatkov o gibanju števila zaposlenih (fluktuacija) po ministrstvih, organih v sestavi, vladnih službah in upravnih enotah

Podatki o številu sklenitev in prenehanj delovnega razmerja brez premestitev v organih državne uprave po posameznih ministrstvih, vladnih službah in upravnih enotah, po mesecih. Ministrstvo, pristojno za upravo v okviru vodenja Centralne kadrovske evidence državne uprave - CKEDU (46. člen Zakona o javnih uslužbencih Ur. l. RS, št. 63/07- UPB in nasl.) mesečno spremlja gibanje števila zaposlenih v organih državne uprave. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Gibanje_zaposlenih_v_organih_drzavne_uprave_2021”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen le osnovni tabelarični predogled. Količina prikazanih podatkov in urejanje sta zato lahko omejena. Za vpogled v celotne podatke datoteko prenesite ali zaprosite uredništvo za vklop polnega predogleda in dostopa skozi API.

Format:
XLS
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XLS, kar zadošča za oceno 2
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 25/09/2022
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XLS
  • Zadnji pregled: 25/09/2022
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/6ae2a566-1ca8-48dd-bbe3-a7135e86106d/resource/c35e59d7-9fcf-4f7a-af88-1e32d3a1ed01/download/gibanjezaposlenihvorganihdrzavneuprave2021.xls
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/6ae2a566-1ca8-48dd-bbe3-a7135e86106d/resource/c35e59d7-9fcf-4f7a-af88-1e32d3a1ed01/download/gibanjezaposlenihvorganihdrzavneuprave2021.xls
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka