94 ogledov
Všečkaj

Hidrografija

Hidrografija vključuje podatke o tekočih in stoječih vodah ter o grajenih in ostalih objektih povezanih z vodami. Točkovni podatkovni sloj hidrografije vsebuje elemente (objekte, segmente) hidrografije, ki so zajeti s točkovno geometrijo (npr. slap, izvir, ponor, jez, zapornica, stopnja, itd.). Linijski podatkovni sloj hidrografije – površinske vode vsebuje površinske vode, ki so zajete z linijsko geometrijo (npr. struga vodnega toka, kanal, akumulacijsko jezero, melioracijski jarek, itd.). Linijski podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo vsebuje objekte in ostale dele površinskih voda, ki so zajeti z linijsko geometrijo (npr. slap, zapornica, nasip, jez, stopnja, itd.). Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – površinske vode vsebuje površinske vode, ki so zajete s ploskovno geometrijo (npr. struga vodnega toka, kanal, akumulacijsko jezero, jezero, vodni zbiralnik, rekreacijski bazen, itd.). Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo vsebuje objekte in ostale dele površinskih voda, ki so zajeti s ploskovno geometrijo (npr. jez, obalna konstrukcija, prodišče, zapornica, itd.). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (5)

zip
Točkovni podatkovni sloj hidrografije
zip
Linijski podatkovni sloj hidrografije – površinske vode
zip
Linijski podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo
zip
Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – površinske vode
zip
Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo

Dodatne povezave (1)

Vir na portalu INSPIRE

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 17. 12. 2021
Posodobljeno na OPSI 13. 09. 2022
Ključne besede Celinske vode, Direktiva 2000/60/ES, Hidrografija, Nacionalno, Vodna območja (Vodna direktiva), Vodna območja podenote (Vodna direktiva), jezera, morje, reke, voda, vodotoki
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-3237, 2017-01-1602
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vodah (ZV-1)
Pravilnik o vodnem katastru
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 13. 12. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.