IB Revija

IB Revija je strokovna revija z dolgo tradicijo, saj izhaja že od leta 1966. Objavlja predvsem prispevke, ki metodološko, empirično in teoretično obravnavajo razvojna vprašanja z različnih vidikov: makro- in mikroekonomskega, socialnega, okoljskega in prostorskega vidika, in to na nacionalni in regionalni ravni. Revija objavlja članke, ki obravnavajo sočasne probleme slovenske družbe in njenega razvoja. IB Revija ni specializirana ekonomska revija, ampak objavljajo v njej svoje prispevke tudi strokovnjaki s področja sociologije, prava in geografije. V njej je prostor za razvojna vprašanja; interdsiciplianarno skuša obravnavati vprašanja razvoja, s tem pa zapolnjuje praznino v slovenskem strokovnem prostoru, ki ga puščajo bolj specializirane oziroma ožje usmerjene domače strokovne revije. Revija izhaja nekajkrat na leto s prispevki večinoma v slovenskem jeziku, občasno tudi v angleškem jeziku. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “IB Revizija”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 17/11/2023
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 21/05/2024
Naslov URL http://www.umar.gov.si/publikacije/avtorski-prispevki/ib-revija/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka