1050 ogledov

Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK)

Identifikacijski sistem za zemljišča v Sloveniji je vzpostavljen za izvajanje ukrepov kmetijske politike. Sistem je vključen v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) kot grafična nadgradnja seznama površin enega kmetijskega gospodarstva (KMG). Osnovna enota identifikacijskega sistema za prijavo kmetijskih zemljišč v RKG je blok. Blok je strnjena površina kmetijskih zemljišč v kmetijski rabi enega kmetijskega gospodarstva (izjeme so definirane v zakonodaji). Grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva (GERK) je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe znotraj posameznega bloka. Nosilci kmetijskih gospodarstev prijavljajo svoja zemljišča v obliki GERK. Podatki identifikacijskega sistema za zemljišča so na voljo na nivoju GERK z atributnim podatkom o blok. Na javnem pregledovalniku so na voljo ažurni podatki za vse GERK v Sloveniji, za prenos in preko WMS pa so na voljo podatki z zadnje zbirne vloge. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

html
Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP
html
Povezava na prenos podatkov. Podatek je stanje GERK na zadnji zbirni vlogi in je v .shp formatu.
html
INSPIRE - Identifikacijski sistem za zemljišča (Blok/GERK) - ATOM

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 25. 07. 2022
Ključne besede GERK, Identifikacijski sistem za zemljišča, LPIS, Nacionalno, Pokrovnost tal
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2016-01-3572
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme)
Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 25/07/2022 23:20
Datum metapodatkov 25. 7. 2022
GUID zunanjega zajema 8c8072f5-2075-49c3-b3e5-56ee58f8db8d
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 1. 1. 2005 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.