883 ogledov

Imenik sodnih izvedencev

Imenik sodnih izvedencev je namenjen za pravno varnost, delovanje sodišč in drugih državnih organov v sodnih in drugih postopkih ter informiranje strank. Osebno ime, znanstveni ali strokovni naslov, strokovno področje/podpodročje, za katero je sodni izvedenec imenovan, datum imenovanja, poklic, datum in kraj rojstva, enotna matična številka občana (EMŠO), poštni naslov, na katerem je dosegljiv, kontaktna številka telefona, kontaktna številka telefaksa, kontaktni naslov elektronske pošte in podatki o zaposlitvi ali drugem statusu. 88. člen Zakona o sodiščih, Uradni list RS, št. 94/07-UPB4, 45/08, 96/09, 86/10-ZJNepS, 33/11, 75/12-ZSPDSLS-A in 63/13 Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Imenik sodnih izvedencev

Dodatne povezave (1)

html
Ministrstvo za pravosodje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 12. 2017
Posodobljeno na OPSI 06. 12. 2017
Ključne besede imenik, imenik izvedencev, sodni zvedenec
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-0779
Pravna podlaga - nazivi Zakon o sodiščih (ZS)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.