134 ogledov

Imenjska knjiga za Kranjsko, SI AS 173

Digitalizirano arhivsko gradivo Imenjske knjige, del gradiva glavnih knjig AS 173 Imenjska knjiga za Kranjsko, evidenca lastništva in davčnih obveznosti za posamezna imetja, za obdobje od 1539-1871. Na spletnem naslovu so le podatki o zbirki, historiat in pregled nad gradivom, medtem ko je digitalizirano gradivo Imenjske knjige dostopno v čitalnici Arhiva RS. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Imenjska knjiga za Kranjsko, SI AS 173

Dodatne povezave (1)

html
splet Arhiva RS

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2017
Posodobljeno na OPSI 07. 04. 2022
Ključne besede arhiv, davek, lastnina, obdavčenje, zgodovina
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Nemščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-1229, 2006-01-3721
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Geografsko območje Slovenija (nekdanja dežela Kranjska)
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 1539 - 31. 12. 1871
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.