Javna parkirišča v občini Brezovica

Zbirka vsebuje podatke o nazivu, lokaciji in obsegu parkirišč ter o parkirnem režimu z navedbo parcelnih številk in katastrskih občin parkirnih površin. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

zip
Parkirišča v občini Brezovica

Dodatne povezave (1)

html
Spletna stran Občine Brezovica

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 05. 2021
Posodobljeno na OPSI 09. 05. 2021
Ključne besede parkirna mesta parkirišče občina brezovica
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.