Katalog knjižničnega gradiva COBISSMNZRS/OPAC

Katalog je namenjen za vpogled in izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
katalog knjižničnega gradiva MNZ

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede Katalog knjižničnega gradiva COBISS MNZ RS
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o knjižničarstvu
Pravna podlaga - SOP številka 2001-01-4446
Pravna podlaga - nazivi Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.