101 ogledov

Katalog strokovnih znanj

Katalog strokovnih znanj vsebuje vsebine, ki so zahtevane za izdelavo okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje in vključuje zakonodajo s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva in rabe naravnih virov ter kulturne dediščine. Sestavni del kataloga so tudi dodatno zbrana gradiva, ki pojasnjujejo metodologijo presojanja vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi (55. člen ZVO-1). Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Katalog strokovnih znanj”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
PDF
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata PDF, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 08/12/2023
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 08/12/2023
Naslov URL http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/Katalog%20strokovnih%20znanj/KATALOG_KON%C4%8CNA%20OBLIKA_14jun2013.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka