101 ogledov

Katalog strokovnih znanj

Katalog strokovnih znanj vsebuje vsebine, ki so zahtevane za izdelavo okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje in vključuje zakonodajo s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva in rabe naravnih virov ter kulturne dediščine. Sestavni del kataloga so tudi dodatno zbrana gradiva, ki pojasnjujejo metodologijo presojanja vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi (55. člen ZVO-1). Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Varstvo okolja”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 403 Forbidden
  • Zadnji pregled: 08/12/2023
Naslov URL http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/Katalog%20strokovnih%20znanj/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka