115 ogledov

Kataster cest v Občini Litija

Prikaz katastra cest, v lasti Občine Litija. Kataster je povzet po odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija, ki določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji: – zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), – mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
Kataster cest v občini Litija

Dodatne povezave (2)

html
Povezava do uradne objave na spletni strani občine
html
Občina Litija

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 07. 05. 2021
Ključne besede ceste, kataster cest
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija (Ur. list RS, št. 105/20)
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732, 1997-01-2594
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
Geografsko območje Občina Litija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 13. 7. 2020
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.