122 ogledov

Kataster Gozdnih rezervatov

Podatkovni niz prikazuje grafične in atributne podatke o gozdovih s posebnim namenom brez ukrepanja (gozdnih rezervatih), ki jih uporabnik prejme v izmenjevalni datoteki. Podatki katastra gozdnih rezervatov se vodijo v centralni bazi, ta pa se povezuje z drugimi evidencami, ki jih vodita Zavod za gozdove in geodetska uprava. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
Gozdni rezervati
html
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15)

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 14. 12. 2021
Ključne besede Gozd, Namenska raba tal, Okolje, Zavarovana območja
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2005-01-3786
Pravna podlaga - nazivi Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 14/12/2021 00:20
Datum metapodatkov 13. 12. 2021
GUID zunanjega zajema 9634ea7f-f796-4057-bd90-b2673f0b4bb1
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.8763° do 45.4258°
z.d.: 13.3835° do 16.6079°
Datum referenciranja zbirke 4. 10. 2005 (Datum nastanka), 4. 6. 2015 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.