510 ogledov

Kataster Varovalnih gozdov

Podatkovni niz prikazuje grafične in atributne podatke o varovalnih gozdovih., ki jih uporabnik prejme v izmenjevalnih datotekah. Kataster varovalnih gozdov je temeljna evidenca o varovanih gozdovih. v kataster varovanih gozdov se vpisujejo osnovni podatki varovanih gozdov kot so: Podatki katastra varovanih gozdov se vodijo v centralni bazi. Centralna baza podatkov o varovalnih gozdovih se povezuje z drugimi evidencami, ki jih vodi Zavod za gozdove in geodetska uprava (....) Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

html
Varovalni gozdovi
html
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
html
INSPIRE Kataster varovalnih gozdov WMS

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 14. 12. 2021
Ključne besede Gozd, Namenska raba tal, Zavarovana območja
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev uporabe
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2005-01-3786
Pravna podlaga - nazivi Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 14/12/2021 00:20
Datum metapodatkov 13. 12. 2021
GUID zunanjega zajema e34f3875-6152-4e0f-a2f1-41775a8cf30c
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.8763° do 45.4258°
z.d.: 13.3835° do 16.6079°
Datum referenciranja zbirke 4. 10. 2005 (Datum nastanka), 5. 6. 2015 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.