2235 ogledov

Evidenca koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Evidenca koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih se vodi za namene izdaje potrdil o opravljenem preizkusu znanja ter zaradi dokazovanja o izpolnjevanju pogojev v drugih postopkih, ki jih državni organi vodijo na zahtevo koordinatorja. Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora namreč naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Evidenca vsebuje podatke o koordinatorju, vrsti preizkusa, zaporedni številki potrdila, datum izdaje in veljavnost, dokazila o izpolnjevanju pogojev za koordinatorja. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Spisek koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu

Dodatne povezave (2)

html
Inšpektorat za delo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 11. 03. 2021
Ključne besede Gradbeništvo, varnost in zdravje pri delu, varstvo pri delu
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2005-01-3626, 2008-01-1129
Pravna podlaga - nazivi Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.