234 ogledov

Letna energetska bilanca Republike Slovenije

Bilanca napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi. Vsebuje podatke o oskrbi z energijo, transformacijah, lastni rabi in izgubah ter končni porabi. Ministrstvo, pristojno za energijo, skladno z drugim odstavkom 25. člena Energetskega zakona (EZ-1) predloži vsakoletno energetsko bilanco v sprejem vladi. Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje podatke o preskrbi, energetski pretvorbi (transformaciji) in porabi vseh virov energije v Republiki Sloveniji v po metodologiji OECD/IEA. Glavni namen bilance je indikativen prikaz oskrbe in porabe vseh virov energije v naravnih količinah in v ekvivalentni energijski vrednosti (Joule), ki se koristijo v energetske in neenergetske namene. Za vsak vir energije posebej (v naravnih količinah in ekvivalentni energiji) je narejena njegova osnovna energetska bilanca, iz katere je razviden celoten tok vira od sektorja oskrbe, preko procesa transformacije (pretvorbe) in izgub do končne rabe na nivoju končnega uporabnika. Fizikalno sorodni viri energije (trdna goriva, naftni derivati, itd) so zbrani v združeni bilanci. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (8 v periodični vrsti)

2017

pdf
EB 2017
31/12/2017

2016

pdf
EB 2016
31/12/2016

2015

pdf
EB 2015
31/12/2015

2014

pdf
EB 2014
31/12/2014

2013

pdf
EB 2013
31/12/2013

2012

pdf
EB 2012
31/12/2012

2011

pdf
EB 2011
31/12/2011

2010

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 18. 06. 2018
Ključne besede energetika, energetska bilanca, energetski viri, oskrba z energijo, statistika
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 2010 - 31. 12. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/energija-v-sloveniji/

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.