234 ogledov

Letna energetska bilanca Republike Slovenije

Bilanca napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi. Vsebuje podatke o oskrbi z energijo, transformacijah, lastni rabi in izgubah ter končni porabi. Ministrstvo, pristojno za energijo, skladno z drugim odstavkom 25. člena Energetskega zakona (EZ-1) predloži vsakoletno energetsko bilanco v sprejem vladi. Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje podatke o preskrbi, energetski pretvorbi (transformaciji) in porabi vseh virov energije v Republiki Sloveniji v po metodologiji OECD/IEA. Glavni namen bilance je indikativen prikaz oskrbe in porabe vseh virov energije v naravnih količinah in v ekvivalentni energijski vrednosti (Joule), ki se koristijo v energetske in neenergetske namene. Za vsak vir energije posebej (v naravnih količinah in ekvivalentni energiji) je narejena njegova osnovna energetska bilanca, iz katere je razviden celoten tok vira od sektorja oskrbe, preko procesa transformacije (pretvorbe) in izgub do končne rabe na nivoju končnega uporabnika. Fizikalno sorodni viri energije (trdna goriva, naftni derivati, itd) so zbrani v združeni bilanci. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Portal Energetika”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 08/12/2023
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/letna-energetska-bilanca/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka