Letna poraba vode v Občini Hrastnik

Zbirka zajema podatke o skupni letni porabi pitne vode v Občini Hrastnik Leto - Leto na katerega se nanaša podatek Poraba vode v 1000m3 - Skupna letna poraba pitne vode v Občini Hrastnik v 1000m^3 Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

xlsx
Letna poraba vode v Občini Hrastnik
csv
Letna poraba vode v Občini Hrastnik

Dodatne povezave (1)

html
Občina Hrastnik

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 30. 09. 2022
Ključne besede občinsko gospodarjenje z vodo, oskrba s pitno vodo
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hrastnik, Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju občine Hrastnik
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-1694, 2002-01-3237, 2012-01-3498, 2004-01-0865
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Zakon o vodah (ZV-1)
Uredba o oskrbi s pitno vodo
Pravilnik o pitni vodi
Geografsko območje Občina Hrastnik, Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja letno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.