438 ogledov

Letna poročila organizacij, ki imajo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu

ODDAJA LETNIH POROČIL Organizacije, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu v skladu s 66. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) pripravijo letno poročilo o svojem delu. Letno poročilo se lahko odda preko spletnega obrazca, ki je dostopen z uporabniškim imenom in geslom, na naslovu: http://isvzd.mddsz.gov.si Na voljo so tudi navodila za uporabo informacijskega sistema. Lahko pa se izpolnijo obrazce, ki so navedeni v nadaljevanju. Letno poročilo mora vsebovati naslednje vsebinske dele: 1. Splošne podatke o pravni ali fizični osebi (izpolnite obrazec SPLOSNI (MS Word doc)) 2. Podatke o izvajanju strokovnih nalog V odvisnosti od vrste dovoljenja se izpolnijo priloženi vprašalniki: - obdobni preiskave škodljivosti v delovnem okolju - VPR-1 (MS Word doc); - obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme - VPR-2 (MS Word doc). 3. Predlogi in pripombe v zvezi z izvajanjem strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu (neobvezno). Letno poročilo v fizični obliki se dostavi na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Kotnikova 28 1000 Ljubljana Letno poročilo za preteklo leto mora biti dostavljeno najkasneje do konca februarja. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 23. 01. 2018
Ključne besede letno poročilo, strokovna naloga, varnost pri delu
Področje Sociala in zaposlovanje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-2652
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 11. 12. 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.