Mreža izobraževalnih ustanov v občini Ankaran

Podatki o izobraževalnih ustanovah oz. vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtci, osnovne šole, tudi zasebni vrtci) vsebujejo naziv, naslov, kontakte (telefon, e-naslov) in status ustanove (javni, zasebni). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
Mreža izobraževalnih ustanov

Dodatne povezave (2)

html
Spletna stran Občine Ankaran, vzgojain izobraževanje
html
Evidenca zavodov in programov

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 16. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 30. 04. 2021
Ključne besede osnovnošolsko izobraževanje, predšolska vzgoja, vrtec, šola
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran (Ur. l. RS, št. 24/2016)
Pravna podlaga - SOP številka 1996-01-0570, 1996-01-0569, 2000-01-0851, 1996-01-0567
Pravna podlaga - nazivi Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o vrtcih (ZVrt)
Zakon o glasbenih šolah (ZGla)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Geografsko območje občina Ankaran
Tip organizacije Lokalna uprava
Časovno obdobje od 16. 4. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.