2501 ogledov

Namenska raba prostora

Namenska raba prostora je s prostorskimi akti določena raba površin in objektov, ki ob upoštevanju pretežnosti in prepletanja dopustnih dejavnosti določa namen, za katerega se lahko te uporabljajo. Podatki o namenski rabi prostora so vodeni glede na vrsto občinskega prostorskega akta v ločenih podatkovnih slojih: - sloj podrobne namenske rabe, ki se nanaša na veljavne občinske prostorske načrte, - sloj podrobne namenske rabe, ki se nanaša na veljavne prostorske rede občin in - sloj podrobne namenske rabe, ki se nanaša na vse veljavne občinske prostorske akte na območju države (t.i. generalizirana namenska raba). Namenska raba prostora se vodi v okviru zbirke prostorskih aktov. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
Javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema
html
INSPIRE Namenska raba prostora WMS

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 17. 02. 2024
Ključne besede Nacionalno, Namenska raba prostora, Namenska raba tal
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-2915
Pravna podlaga - nazivi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 17/02/2024 00:20
Datum metapodatkov 14. 12. 2023
GUID zunanjega zajema c621af69-132f-47c0-80f0-0e03ad37ab12
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.90° do 45.40°
z.d.: 13.30° do 16.70°
Datum referenciranja zbirke 8. 5. 2018 (Datum objave), 1. 6. 2015 (Datum nastanka), 16. 9. 2016 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.