Občinski funkcionarji, člani delovnih teles Občinskega sveta in občine in člani Nadzornega odbora Občine Osilnica

Občinski funkcionarji, člani delovnih teles Občinskega sveta in občine in člani Nadzornega odbora Občine Osilnica v mandatnem obdobju 2018-2022. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (4)

html
Občinski svet Občine Osilnica
html
Nadzorni odbor Občine Osilnica

Dodatne povezave (1)

html
Občina Osilnica

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 10. 12. 2021
Posodobljeno na OPSI 26. 01. 2022
Ključne besede funkcionar, nadzorni odbor, občinski svet, podžupan, župan
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Statut Občine Osilnica (Ur. l. RS, št. 3/08, 75/17 in 52/18), Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov ( Ur.l. RS, 30/08 in 23/11)
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226, 2006-01-5013, 2006-01-1768, 2012-01-3693, 1993-01-2630
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)
Geografsko območje Občina Osilnica
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.