207 ogledov

Pregled objavljenih pogodb po oddaji javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva

Zavezanci po ZDIJZ, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, po oddaji javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva na podlagi postopka, ki ga urejajo zakoni, ki urejajo javno naročanje, koncesije ali javno-zasebno partnerstvo, na portalu javnih naročil objavijo javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Poleg objavljene pogodbe /dodatka k pogodbi zavezanec objavi še naslednje podatke: številka objave na portalu javnih naročil, datum objave pogodbe/aneksa, datum zadnje objave, podatki o naročniku, koncedentu ali javnem partnerju (naziv, naslov), predmet, oznaka CPV, naziv pogodbe, pogodbena vrednost, datum sklenitve pogodbe, trajanje pogodbe, okvirni sporazum (da/ne), naziv in naslov gospodarskega subjekta s katerim je sklenjena pogodba. Na voljo je spletni vpogled v podatke (pogodbe). Metapodatki o oddanih javnih naročilih pa so objavljeni kot odprti podatki. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 31. 01. 2023
Ključne besede javno naročanje, javno-zasebno partnerstvo, koncesija za opravljanje storitev
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0900
Pravna podlaga - nazivi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 21. 5. 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.