Območja invazivk v Občini Dol pri Ljubljani

Zbirka vsebuje podatke o vrsti in lokaciji zabeleženih tujerodnih vrst (invazivk) v Občini Dol pri Ljubljani. Invazivka je navadno v množini tujerodna vrsta, ki izpodriva avtohtone vrste. Invazivne vrste so lahko živalske in rastlinske. Človek jih je prinesel iz drugih delov sveta, tem s tem omogočil prehod prej prevelikih ovir, kot so npr. velike reke, gorske verige, podnebni pasovi, … Nekatere vrste so bile prenesene namenoma kot pašne, okrasne, medonosne rastline, z namenom utrjevanja obrežij, … Nekaj vrst pa je bilo prenesenih, ne da bi se tega zavedali (z vodo, semeni, z drugimi rastlinami ali živalmi, …). Problem invazivnih vrst je, da se zelo intenzivno razraščajo in pri širjenju svojih sestojev oblikujejo monokulturo. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

csv
Območja invazivk v Občini Dol pri Ljubljani
xls
Območja invazivk v Občini Dol pri Ljubljani

Dodatne povezave (1)

html
Občina Dol pri Ljubljani

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 05. 2021
Posodobljeno na OPSI 07. 05. 2021
Ključne besede invazivke, invazivna vrsta, tujerodne vrste
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (2014/1143); Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2016/1141); Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/968 z dne 30. aprila 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-2655, 2002-01-2031, 2007-01-3356, 2004-01-2277, 2001-01-2546
Pravna podlaga - nazivi Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila
Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)
Geografsko območje Občina Dol pri Ljubljani
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 15. 5. 2012 - 7. 5. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami https://www.invazivke.si/

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.