Območja invazivnih tujerodnih vrst v Občini Hrastnik

Zbirka vsebuje podatke o vrsti in lokaciji zabeleženih tujerodnih vrst. Zap.št. - Zaporedna številka Vrsta - Vrsta zabeležene invazivke X in Y - Lokacija zabeležene invazivke (D48/GK) Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

xlsx
Območja invazivnih tujerodnih vrst v Občini Hrastnik
csv
Območja invazivnih tujerodnih vrst v Občini Hrastnik

Dodatne povezave (2)

html
Občina Hrastnik
html
Ogris N. 2021. Spletna aplikacija Invazivke : različica 3.3. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 21. 04. 2021
Ključne besede invazivna vrsta, program za varovanje/ohranjanje vrst
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/968 z dne 30. aprila 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-2655, 2001-01-2546, 2010-01-3572, 1993-01-1299, 2009-01-5220
Pravna podlaga - nazivi Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)
Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia
Zakon o gozdovih (ZG)
Pravilnik o varstvu gozdov
Geografsko območje Občina Hrastnik, Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.