Območje invazivk v Občini Zagorje ob Savi

Območje invazivk v Občini Zagorje ob Savi. Invazivka je: navadno v množini tujerodna vrsta, zlasti rastlinska, ki izpodriva avtohtone vrste. V občini Zagorje ob Savi so invazivke najdena na 242 območjih. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
invazivke_seznam_najdb_Zagorje ob Savi

Dodatne povezave (1)

html
Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 16. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 19. 04. 2021
Ključne besede invazivna vrsta
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta,
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-2655, 2002-01-2031, 2007-01-3356, 2004-01-2277, 2001-01-2546,
Pravna podlaga - nazivi Namesto SOP številke ste vnesli prazen niz!
Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila
Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.