OBP vpisnik Zdravstvenega inšpektorata RS

Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom opomina, ki so skladni z določili 7. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, s spremembami) Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Zdravstveni inšpektorat

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede država, prekršek
Področje Zdravje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1. 1. 2005
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.