ODL vpisnik Inšpektorata RS za kulturo in medije

Vpisnik za podatke o izdanih odločbah v postopkih o prekršku z izrekom globe ali opomina na podlagi Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, s spremembami) Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Inšpektorat za kulturo in medije

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 31. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 10. 03. 2020
Ključne besede globa, opomin, prekrški
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Časovno obdobje 1. 4. 2014 - 31. 3. 2017
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.