130 ogledov

Odškodnine HIV

Ministrstvo za zdravje vodi evidenco upravičencev do odškodnine zaradi okužbe z virusom HIV preko transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (evidenca vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek predlagatelja, njegovega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca, rojstne podatke predlagatelja, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, podatek o tem, ali je predlagatelj upravičenec, zakonec, partner s katerim živi ali je živel v zunajzakonski skupnosti, otrok ali posvojenec upravičenca, podatek o številu družinskih članov, diagnozo oziroma podatke iz zdravstvene dokumentacije (npr. datum okužbe, datum obolelosti, datum smrti itd.) in številko hranilne knjižice, na katero bo nakazana odškodnina oziroma mesečna renta, v kolikor predlagatelj ni hkrati tudi upravičenec pa še ime in priimek upravičenca ter rojstne podatke upravičenca). Namen obdelave teh osebnih podatkov je izplačilo odškodnine. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Ministrstvo za zdravje ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 31/03/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/
Naslov URL http://www.mz.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka