PN vpisnik Zdravstvenega inšpektorata RS

Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda plačilni nalog, ki so skladni z določili 5. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, s spremembami) Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Zdravstveni inšpektorat”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 27/01/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/zdravstveni-inspektorat/
Naslov URL http://www.zi.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka