307 ogledov

Podatki o meritvah in opazovanjih vremena na klimatoloških postajah

V zbirki so zajete klimatološke meritve in opazovanja vremena. Na postaji se izvedejo tri dnevne meritve (ob 07., 14. in 21. uri po krajevnem oz. sončnem času - ko je v veljavi poletni čas pa eno uro kasneje po uradnem času) za naslednje meteorološke spremenljivke: temperatura zraka na 2 m, vlaga na 2 m, veter (smer in hitrost), oblačnost, stanje tal, vidnost, zgolj na nekaterih postajah tudi tlak. Ob 7. uri se izvajajo meritve padavin, višini nove in skupne snežne odeje, redkeje količine vode v snegu. Cel dan se opazuje atmosferske pojave: atmosferske razelektritve, megla, rosa, slana, toča, poledica, oblika padavin, viharni veter, ostali izredni dogodki, ... Zvezno se beleži nekatere spremenljivke na trakove ali uporablja el. registratorje: vlaga, temperatura, padavine, zgolj na nekaterih postajah tudi tlak, trajanje sonca. Opazovalec izmeri tudi temperaturna ekstrema - maksimalno in minimalno temperaturo, na nekaterih postajah pa še temperaturo tal v globinah 2, 5, 10, 20, 30, 50 in 100 cm in minimalno temperaturo 5 cm nad tlemi. Beleži se tudi trajanje pojavov, na nekaterih postajah pa še fenološka opazovanja (po potrebi) in stanje posevkov (po potrebi). Profesionalne meteorološke postaje objavljajo večino meritev in opazovanj na svetovnem spletu z dnevnim zamikom, pogodbene pa z zamikom do 45 dni. Iz meritev se računa tudi temperaturni primanjkljaj in presežek, kurilna sezona ter povratne dobe ekstremnih pojavov. Dve postaji pa pošiljata podatke (v obliki kodiranega 'climat' zapisa) v mednarodno izmenjavo. Objavlja se tudi nekatere izvedene vrednosti, mesečne in letne statistike ter klimatološka povprečja. Spletni arhiv meritev in opazovanj je dostopen od leta 1961 naprej. (27. člen Zakona) Zbirka klimatoloških meritev, psql tabela klima_vhodna je vključena v zbirko meteorloških uporabniških tabel. Zaračunavanje po ceniku, če za izpis prosijo ARSO: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/katalog%20informacij%20javnega%20zna%c4%8daja/cenik%20za%20posredovanje%20informacij/CenikPonovneUporabe.pdf Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 15. 02. 2022
Ključne besede arhiv meteroloških podatkov
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2089
Pravna podlaga - nazivi Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje od 1. 6. 2008
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.