199 ogledov
Všečkaj

Podatki o meritvah in opazovanjih vremena na sinoptičnih postajah

V zbirki so zajete meritve in opazovanja na sinoptičnih meteoroloških postajah ali meteoroloških postajah 1. reda. Na sinoptični meteorološki postaji se opazuje in meri meteorološke elemente v določenih glavnih in pomožnih sinoptičnih terminih (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 in 21 UTC). Atmosferske pojave se opazuje in beleži neprekinjeno, tudi med opazovalnimi termini.Vse sinoptične postaje (in nekatere klimatološke) pošiljajo depeše v BUFR kodnem zapisu, ki se preko GTS-a posredujejo v mednarodno izmenjavo. Na sinoptični postaji opravlja opazovanja in merjenja poklicni opazovalec. Opazovalci morajo vse meritve in opazovanja vnesti v sinoptične in klimatološke dnevnike, ki jih mesečno pošiljajo na Urad za meteorologijo. Na sinoptični postaji se opazuje: sedanje in preteklo vreme, oblačnost – količino in vrsto oblakov, višino baze oblakov, vidnost, posebne pojave, splošne fenološke pojave, stanje posevkov, stanje tal. Meri se: smer in hitrost vetra, temperaturo zraka na 2 m, ekstremni temperaturi zraka (najvišjo in najnižjo), temperaturo tal v globinah 2, 5, 10, 20, 30, 50 in 100 cm, minimalno temperaturo 5 cm nad tlemi, zračni tlak, tendenco zračnega tlaka, karakteristike tendence tlaka, vlažnost zraka na 2 m, vlažnost zemljišča, padavine (vrsta, višina in jakost), snežno odejo (stopnjo pokritosti zemljišča – površina snežne odeje, višini nove in skupne snežne odeje, gostoto snega), globino zamrzovanja in taljenja zemljišča, sončno sevanje, izhlapevanje. Arhivski podatki so dostopni od leta 1995 naprej. Sinoptične meritve in opazovanja za zadnjih 48 ur so objavljena tudi na svetovnem spletu. (27. člen Zakona) Zbirka sinoptičnih meritev in opazovanj, psql tabela depese_dekodirane in oracle sql začasne vhodne tabele. Zaračunavanje po ceniku, če za izpis prosijo ARSO: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/katalog%20informacij%20javnega%20zna%c4%8daja/cenik%20za%20posredovanje%20informacij/CenikPonovneUporabe.pdf Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2017

html
metero service
2017

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 31. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 27. 09. 2017
Ključne besede Arhiv meteorloških podatkov
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2089
Pravna podlaga - nazivi Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje od 1995
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.