518 ogledov

Poročila o plačah v elektrogospodarstvu in premogovništvu Slovenije

Letna poročila o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije prikazujejo podatke o izplačanih plačah v vseh družbah v obeh panogah. Letna poročila vsebujejo pregled povprečnih mesečnih plač po kolektivnih pogodbah po vseh podjetjih ločeno za obe panogi v primerjavi s povprečno plačo v republiki Sloveniji za preteklo in tekoče leto. Prikazane so bruto plače zaposlenih, sredstva za delovno uspešnost in število zaposlenih. Sledi prikaz izplačanih povprečnih mesečnih plač na podlagi individualnih pogodb vodstvenih delavcev podjetij v obeh panogah in število prejemnikov teh plač. Poročilo se zaključi s pregledom plač na ravni podjetja kot celote, kjer je prikazana skupna masa plač in struktura plač po elementih, dodatki za delovno uspešnost in regres ter število zaposlenih po kolektivni pogodbi, individualni pogodbi in pripravnikov. Priloga poročilom so številne tabelarične priloge s prikazom izplačanih mesečnih plač za vse mesece obravnavanega leta ter zaposlenih za vse družbe elektrogospodarstva in premogovništva z medletnimi indeksi, indeksom obravnavanega in preteklega leta, indeksom glede na leto 2000, rastjo bruto in neto plač, itd. Od leta 2015 se zaradi prenosa pristojnosti spremljanja teh podatkov na drugo institucijo zbirka več ne posodablja. Zadnji podatki so objavljeni za leto 2014. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (7 v periodični vrsti)

2014

html
Poročilo 2014
31/12/2014

2013

html
Poročilo 2013
31/12/2013

2012

html
Poročilo 2012
31/12/2012

2011

html
Poročilo 2011
31/12/2011

2010

html
Poročilo 2010
31/12/2010

2009

html
Poročilo 2009
31/12/2009

2008

html
Poročilo 2008
31/12/2008

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 05. 10. 2017
Ključne besede energetika, energetska politika, premogovniška politika
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538, 1996-01-2465, 1996-01-2784
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije
Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja ni načrtovano
Časovno obdobje 1. 1. 2008 - 31. 12. 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/statistika/statisticna-podrocja/zaposleni-v-elektrogospodarstvu-in-premogovnistvu/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.