461 ogledov
Všečkaj

Poročila o plačah v elektrogospodarstvu in premogovništvu Slovenije

Letna poročila o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije prikazujejo podatke o izplačanih plačah v vseh družbah v obeh panogah. Letna poročila vsebujejo pregled povprečnih mesečnih plač po kolektivnih pogodbah po vseh podjetjih ločeno za obe panogi v primerjavi s povprečno plačo v republiki Sloveniji za preteklo in tekoče leto. Prikazane so bruto plače zaposlenih, sredstva za delovno uspešnost in število zaposlenih. Sledi prikaz izplačanih povprečnih mesečnih plač na podlagi individualnih pogodb vodstvenih delavcev podjetij v obeh panogah in število prejemnikov teh plač. Poročilo se zaključi s pregledom plač na ravni podjetja kot celote, kjer je prikazana skupna masa plač in struktura plač po elementih, dodatki za delovno uspešnost in regres ter število zaposlenih po kolektivni pogodbi, individualni pogodbi in pripravnikov. Priloga poročilom so številne tabelarične priloge s prikazom izplačanih mesečnih plač za vse mesece obravnavanega leta ter zaposlenih za vse družbe elektrogospodarstva in premogovništva z medletnimi indeksi, indeksom obravnavanega in preteklega leta, indeksom glede na leto 2000, rastjo bruto in neto plač, itd. Od leta 2015 se zaradi prenosa pristojnosti spremljanja teh podatkov na drugo institucijo zbirka več ne posodablja. Zadnji podatki so objavljeni za leto 2014. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Portal Energetika”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Connection error: HTTPSConnectionPool(host='www.www.energetika-portal.si', port=443): Max retries exceeded with url: //dokumenti/poslovna-porocila/place-v-elektrogospodarstvu-in-premogovnistvu/ (Caused by ProxyError('Cannot connect to proxy.', error('Tunnel connection failed: 503 Service Unavailable',)))
  • Zadnji pregled: 17/08/2022
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/dokumenti/poslovna-porocila/place-v-elektrogospodarstvu-in-premogovnistvu/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka