518 ogledov

Poročila o plačah v elektrogospodarstvu in premogovništvu Slovenije

Letna poročila o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije prikazujejo podatke o izplačanih plačah v vseh družbah v obeh panogah. Letna poročila vsebujejo pregled povprečnih mesečnih plač po kolektivnih pogodbah po vseh podjetjih ločeno za obe panogi v primerjavi s povprečno plačo v republiki Sloveniji za preteklo in tekoče leto. Prikazane so bruto plače zaposlenih, sredstva za delovno uspešnost in število zaposlenih. Sledi prikaz izplačanih povprečnih mesečnih plač na podlagi individualnih pogodb vodstvenih delavcev podjetij v obeh panogah in število prejemnikov teh plač. Poročilo se zaključi s pregledom plač na ravni podjetja kot celote, kjer je prikazana skupna masa plač in struktura plač po elementih, dodatki za delovno uspešnost in regres ter število zaposlenih po kolektivni pogodbi, individualni pogodbi in pripravnikov. Priloga poročilom so številne tabelarične priloge s prikazom izplačanih mesečnih plač za vse mesece obravnavanega leta ter zaposlenih za vse družbe elektrogospodarstva in premogovništva z medletnimi indeksi, indeksom obravnavanega in preteklega leta, indeksom glede na leto 2000, rastjo bruto in neto plač, itd. Od leta 2015 se zaradi prenosa pristojnosti spremljanja teh podatkov na drugo institucijo zbirka več ne posodablja. Zadnji podatki so objavljeni za leto 2014. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Poročilo 2009”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata PDF, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 17/08/2020
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: PDF
  • Opozorilo Zaznani format "PDF" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "HTML"
  • Zadnji pregled: 17/08/2020
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/place_egp/place_2009.pdf
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka