399 ogledov

Poročila po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki

Republika Slovenija je 29. septembra 1997 podpisala Skupno konvencijo o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki jo je Državni zbor Republike Slovenije ratificiral 19. januarja 1999 (Uradni list RS, št. 7/99). Skupna konvencija je začela veljati 18. junija 2001. V skladu s 3. členom Zakona o ratifikaciji skrbi za izvajanje Skupne konvencije Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Na podlagi 32. člena skupne konvencije pogodbenice za vsak pregledovalni sestanek pripravijo nacionalno poročilo o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki ga na sestanku tudi predstavijo. Časovni presledek med pregledovalnimi sestanki ni daljši od treh let. Poročilo mora biti pripravljeno sedem mesecev pred pregledovalnim sestankom. Pogodbenice v času do pripravljalnega sestanka poročila medsebojno pregledujejo in v zvezi s pregledom poročil pripravijo vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti vsaj en mesec pred pregledovalnim sestankom. V nacionalnem poročilu so zbrane informacije o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, podatki o inventarju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, pravni red, ki zadeva to področje dela, in obseg ter način izpolnjevanja obveznosti po skupni konvenciji. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (19)

pdf
1. nacionalno poročilo SKRAO 2003
pdf
1. zaključno poročilo
pdf
2. nacionalno poročilo SKRAO 2005
pdf
2. nacionalno poročilo SKRAO 2005 - odgovori na vprašanja
pdf
2. zaključno poročilo
pdf
3. nacionalno poročilo SKRAO 2008
pdf
3. nacionalno poročilo SKRAO 2009 - odgovori na vprašanja
pdf
3. zaključno poročilo
pdf
4. nacionalno poročilo SKRAO 2012
pdf
4. nacionalno poročilo SKRAO 2012 - odgovori na vprašanja
pdf
4. zaključno poročilo
pdf
5. nacionalno poročilo SKRAO 2015
pdf
5. nacionalno poročilo SKRAO 2015 - odgovori na vprašanja
pdf
5. zaključno poročilo
pdf
6. nacionalno poročilo SKRAO 2018
pdf
6. nacionalno poročilo SKRAO 2018 - odgovori na vprašanja
pdf
6. zaključno poročilo
pdf
7. nacionalno poročilo SKRAO 2020
docx
7. nacionalno poročilo SKRAO 2020

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 27. 10. 2020
Ključne besede Skupna konvencija
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1999-02-0004
Pravna podlaga - nazivi Zakon o ratifikaciji Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (MKVIGRO)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 2003
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.