5566 ogledov
Všečkaj

Poslovni register Slovenije

Poslovni register Slovenije (PRS) je skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov. PRS vsebuje tudi podatke o podružnicah tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije. AJPES kot pooblaščeni izvajalec dejavnosti državne statistike skupaj s Statističnim uradom RS in Banko Slovenije, v skladu s predpisi, izvaja nekatere naloge zbiranja podatkov za statistična raziskovanja v elektronski obliki. AJPES je delno odprl podatke iz PRS in na vsake 3 mesece objavi datotetko v xml obliki z osnovnimi podatki iz PRS. Pri posameznem poslovnem subjektu so tako dostopni podatki o matični številki, popolnem imenu, poslovnem naslovu, pravnoorganizacijski obliki ter registrskem organu. AJPES seznam osvežuje vsake tri mesece. Poslovni register Slovenije (PRS) je za večino poslovnih subjektov primarni register, saj se z vpisom v PRS registrirajo samostojni podjetniki, gospodarske družbe in fizične osebe – sobodajalci. Za vse ostale poslovne subjekte (društva, sindikati, politične stranke in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost) je PRS izvedeni register, saj se ti poslovni subjekti registrirajo z vpisom v primarni register ali uradno evidenco pri drugem registrskem organu in jih AJPES šele nato vpiše v PRS. O vpisih gospodarskih družb in drugih subjektov, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register, odločajo registrska sodišča. O vpisih podatkov samostojnih podjetnikov (od 1. 7. 2005 dalje) in fizičnih oseb – sobodajalcev (od 21. 1. 2008 dalje) v PRS odloča AJPES. Del zbirke PRS je tudi Evidenca digitalnih potrdil (EDP) zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov. Gospodarske družbe in drugi subjekti vpisa v sodni register sestavljajo 35 % vseh poslovnih subjektov, vpisanih v PRS, 42 % vseh poslovnih subjektov predstavljajo samostojni podjetniki in fizične osebe – sobodajalci, ostali subjekti pa 23 % vseh poslovnih subjektov PRS. (Vir: spletna stran AJPES) Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “AJPES”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 01/10/2022
Naslov URL https://www.ajpes.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka